1.
KALISKI, Bartosz. Recenzje. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 grudzień 2018, T. 125, nr 3, s. 735–797. [udostępniono 2.12.2022]. DOI 10.12775/20300.