1.
KALISKI, Bartosz. Tabela transliteracyjna. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 styczeń 2019, T. 125, nr 3, s. 810. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/19016.