1.
KALISKI, Bartosz. Wykaz skrótów. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 styczeń 2019, T. 125, nr 3, s. 807–809. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/19015.