1.
UGNIEWSKI, Piotr. Barbara Grochulska (13 X 1924 – 30 IV 2017). Kwartalnik Historyczny [online]. 1 styczeń 2019, T. 125, nr 3, s. 799–802. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/19013.