1.
BUDZYŃSKI, Radosław. O nieznanych listach Gustawa Manteuffla ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 styczeń 2019, T. 125, nr 3, s. 693–704. [udostępniono 4.12.2021]. DOI 10.12775/KH.2018.125.3.05.