1.
SZADKOWSKI, Paweł. Staropolskie i hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe XVI wieku w kontekście teorii rewolucji militarnej. Próba porównania. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 styczeń 2019, T. 125, nr 3, s. 597–631. [udostępniono 25.10.2021]. DOI 10.12775/KH.2018.125.3.01.