1.
ZNAMIEROWSKA-RAKK, Elżbieta. Idea narodowa w konfrontacji z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 październik 2018, T. 125, nr 2, s. 555–567. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/KH.2018.125.2.14.