1.
NOSOW, Boris. Państwo (jego powstanie, upadek i odrodzenie) jako historycznie uwarunkowana forma społeczno-politycznej organizacji społeczeństwa. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 październik 2018, T. 125, nr 2, s. 507–516. [udostępniono 14.6.2024]. DOI 10.12775/KH.2018.125.2.10.