1.
BŮŽEK, Václav. Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukach historycznych. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 październik 2018, T. 125, nr 2, s. 471–481. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/KH.2018.125.2.07.