1.
OPALIŃSKI, Edward. Kryzys, rozpad i odrodzenie I Rzeczypospolitej w okresie II wojny północnej (1655–1660). Kwartalnik Historyczny [online]. 1 październik 2018, T. 125, nr 2, s. 337–363. [udostępniono 1.12.2022]. DOI 10.12775/KH.2018.125.2.03.