1.
PAZIK, Przemysław. Political Catholicism in Poland in 1945–1948. An Overview of Political Activity of Catholics. Kwartalnik Historyczny [online]. 19 wrzesień 2018, T. 125, nr 2, s. 111–142. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/KH.2018.125.SI.1.05.