1.
KALISKI, Bartosz. Table of Transliteration. Kwartalnik Historyczny [online]. 10 marzec 2018, T. 124, s. 208. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/16263.