1.
KALISKI, Bartosz. Guidance for Contributors. Kwartalnik Historyczny [online]. 10 marzec 2018, T. 124, s. 199–205. [udostępniono 8.2.2023]. DOI 10.12775/16261.