1.
KALISKI, Bartosz. Reviews. Kwartalnik Historyczny [online]. 10 marzec 2018, T. 124, s. 177–197. [udostępniono 23.4.2024]. DOI 10.12775/16260.