1.
MICHAŁOWSKI, Roman & BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI, Richard. From the Editors. Kwartalnik Historyczny [online]. 10 marzec 2018, T. 124, s. 5–6. [udostępniono 12.6.2024]. DOI 10.12775/16247.