1.
KIENIEWICZ, Jan. Eurosarmacja. O Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 kwiecień 2013, T. 120, nr 4, s. 817–823. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/KH.2013.120.4.08.