1.
OŻÓG, Krzysztof. Uwagi o badaniach nad średniowieczną kulturą umysłową Europy Środkowo-Wschodniej. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 kwiecień 2013, T. 120, nr 4, s. 719–735. [udostępniono 3.3.2024]. DOI 10.12775/KH.2013.120.4.02.