1.
WIERZBICKI, Marek. Niewyjaśnione pogromy. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 luty 2014, T. 121, nr 2, s. 407–424. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/KH.2014.121.2.06.