1.
RUTKOWSKI, Rafał. Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? Konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 styczeń 2014, T. 121, nr 1, s. 5–40. [udostępniono 4.6.2023]. DOI 10.12775/KH.2014.121.1.01.