1.
STOBIECKI, Rafał. Niezwykła epistolografia. O korespondencji Stefana Kieniewicza i Henryka Wereszyckiego. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 marzec 2015, T. 122, nr 3, s. 553–564. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/KH.2015.122.3.06.