1.
WIECZOREK, Szymon. Bona stultitia. O znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie św. Wojciecha. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 marzec 2015, T. 122, nr 3, s. 417–455. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.12775/KH.2015.122.3.01.