1.
KUK, Leszek. Między wielkością a małością. Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914–1945). Kwartalnik Historyczny [online]. 1 kwiecień 2017, T. 124, nr 1, s. 123–148. [udostępniono 22.5.2024]. DOI 10.12775/KH.2017.124.1.05.