1.
KALISKI, Bartosz. In Memoriam. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 listopad 2016, T. 123, nr 3, s. 637–644. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/11447.