1.
KALISKI, Bartosz. Recenzje. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 listopad 2016, T. 123, nr 3, s. 581–635. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/11446.