1.
ZAJĄC, Paweł. Giovanni Andrea Archetti i Stanisław August Poniatowski. Obraz króla i wzajemnych relacji w depeszach Nuncjusza do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z lat 1776–1784. Kwartalnik Historyczny [online]. 1 czerwiec 2016, T. 123, nr 2, s. 279–311. [udostępniono 2.10.2023]. DOI 10.12775/KH.2016.123.2.03.