„Tabela Transliteracyjna”. Kwartalnik Historyczny, t. 129, nr 3, grudzień 2022, s. 792, https://apcz.umk.pl/KH/article/view/41306.