Nowak, A. „Wiktoria Śliwowska (26 VI 1931 – 27 XII 2021)”. Kwartalnik Historyczny, t. 129, nr 2, lipiec 2022, s. 537-46, https://apcz.umk.pl/KH/article/view/39265.