Stolicki, J. „Elekcje Na urzędy Ziemskie (sejmiki Elekcyjne) W województwach Ukrainnych W Czasie Wygnania”. Kwartalnik Historyczny, t. 129, nr 1, kwiecień 2022, s. 5-34, doi:10.12775/KH.2022.129.1.01.