„Wykaz skrótów”. Kwartalnik Historyczny, t. 128, nr 3, grudzień 2021, s. 865-7, https://apcz.umk.pl/KH/article/view/36375.