„Wykaz skrótów”. Kwartalnik Historyczny, t. 128, nr 2, sierpień 2021, s. 689-91, doi:10.12775/34995.