„Instrukcja Redakcyjna «Kwartalnika Historycznego»”. Kwartalnik Historyczny, t. 128, nr 2, sierpień 2021, s. 685-8, doi:10.12775/34994.