Danowska, E. „Alicja Falniowska-Gradowska (10 I 1924 – 15 IX 2020)”. Kwartalnik Historyczny, t. 128, nr 2, sierpień 2021, s. 679-82, doi:10.12775/34992.