„Recenzje”. Kwartalnik Historyczny, t. 128, nr 2, sierpień 2021, s. 659-78, doi:10.12775/34991.