Cieśla, M. „Historia Lokalna Czy międzynarodowe Sieci kontaktów – Na Marginesie Pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie”. Kwartalnik Historyczny, t. 128, nr 2, sierpień 2021, s. 641-58, doi:10.12775/KH.2021.128.2.06.