Rodak, M. „Fenomen Hazardu («hazardziku») Ulicznego W Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego”. Kwartalnik Historyczny, t. 128, nr 2, sierpień 2021, s. 601-35, doi:10.12775/KH.2021.128.2.04.