Orzełek, A. „U Genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie I Rozpad Pierwszego zespołu Redakcyjnego Tygodnika «Za I Przeciw»”. Kwartalnik Historyczny, t. 126, nr 4, luty 2020, s. 721-63, doi:10.12775/KH.2019.126.4.03.