Kaliski, B. „Tabela Transliteracyjna”. Kwartalnik Historyczny, t. 126, nr 2, wrzesień 2019, s. 420, doi:10.12775/21332.