Kaliski, B. „Recenzje”. Kwartalnik Historyczny, t. 126, nr 2, wrzesień 2019, s. 365-16, doi:10.12775/21330.