Getka-Kenig, M. „Sebastian Sierakowski (1743–1824) I Mit Krakowa W Okresie napoleońskim I Pokongresowym”. Kwartalnik Historyczny, t. 126, nr 2, wrzesień 2019, s. 283-14, doi:10.12775/KH.2019.126.2.03.