Michalska, M. „Niecni Słowianie, Wyimaginowany Fundator, Benedyktyni I Dzik. Tradycja Fundacyjna Klasztoru cystersów W Pforcie Do końca XV Wieku”. Kwartalnik Historyczny, t. 126, nr 2, wrzesień 2019, s. 213-52, doi:10.12775/KH.2019.126.2.01.