Kaliski, B. „Reviews”. Kwartalnik Historyczny, t. 126, nr 3, wrzesień 2019, s. 139-94, doi:10.12775/21287.