Kaliski, B. „Recenzje”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 3, grudzień 2018, s. 735-97, doi:10.12775/20300.