Kaliski, B. „Tabela Transliteracyjna”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 3, styczeń 2019, s. 810, doi:10.12775/19016.