Kaliski, B. „Wykaz skrótów”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 3, styczeń 2019, s. 807-9, doi:10.12775/19015.