Ugniewski, P. „Barbara Grochulska (13 X 1924 – 30 IV 2017)”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 3, styczeń 2019, s. 799-02, doi:10.12775/19013.