Budzyński, R. „O Nieznanych Listach Gustawa Manteuffla Ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 3, styczeń 2019, s. 693-04, doi:10.12775/KH.2018.125.3.05.