Szadkowski, P. „Staropolskie I hiszpańskie piśmiennictwo Wojskowe XVI Wieku W kontekście Teorii Rewolucji Militarnej. Próba porównania”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 3, styczeń 2019, s. 597-31, doi:10.12775/KH.2018.125.3.01.