Znamierowska-Rakk, E. „Idea Narodowa W Konfrontacji Z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 2, październik 2018, s. 555-67, doi:10.12775/KH.2018.125.2.14.