Nosow, B. „Państwo (jego Powstanie, Upadek I Odrodzenie) Jako Historycznie Uwarunkowana Forma społeczno-Politycznej Organizacji społeczeństwa”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 2, październik 2018, s. 507-16, doi:10.12775/KH.2018.125.2.10.