Kizwalter, T. „Pozagrobowy żywot Rzeczypospolitej”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 2, październik 2018, s. 499-05, doi:10.12775/KH.2018.125.2.09.